Details for a source

Sources > Source
title Jordbrukets utveckling i Öst- och Centraleuropa
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1997:150
release year 1997
link https://data.riksdagen.se/fil/36E3F858-C224-4B9D-BF98-1B32A12762AA
place Ordlista, s. 149–150
posted/latest change 2011-01-20
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet