Details for a source

Sources > Source
title Ta vara på möjligheterna i Östersjöregionen
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1998:53
release year 1998
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/24/58/7c2391ef.pdf
place s. 99
posted/latest change 2011-01-20
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet, Betänkande från Östersjöhandelskommittén