Details for a source

Sources > Source
title Sotning i framtiden. Sotningsutredningen
shorter title Sotning i framtiden
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1998:45
release year 1998
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/31/2bdef8c2.pdf
place s. 13
posted/latest change 2011-01-20
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet, Betänkande av Sotningsutredningen