Details for a source

Sources > Source
title Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m.
shorter title Lag om betalningar till och från utlandet m. m.
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1990:750
release year 1990
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:750
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-01-19
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Finansdepartementet