Details for a source

Sources > Source
title Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
shorter title Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1999:381
release year 1999
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:381
posted/latest change 2011-01-19
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet