Details for a source

Sources > Source
title Lag (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
shorter title Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1999:268
release year 1999
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:268
posted/latest change 2011-01-19
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansdepartementet