Details for a source

Sources > Source
title Miljöhänsyn i standarder : betänkande / av Utredningen om miljöhänsyn i det svenska standardiseringsarbetet
shorter title Miljöhänsyn i standarder
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1997:173
release year 1997
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GLB3173
place s. 7–12
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-01-17
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Närings- och handelsdepartementet