Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap
shorter title Användning av lyftanordningar och lyftredskap
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2006:6
release year 2006
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_06.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Use of lifting devices and lifting accessories. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Use of Lifting Devices and Lifting Accessories, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0606.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket