Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna
shorter title Härdplaster
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:18
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_18.pdf
place Definitioner, s. 8; Ordlista s. 66–71
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Thermosetting Plastics. Ordinance Issued by the Swedish Work Environment Authority, containing Provisions on Thermosetting Plastics and General Recommendations on implementation of the provisions. (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0518.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 72
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket