Details for a source

Sources > Source
title Arbetsplatsens utformning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Arbetsplatsens utformning
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2009:2
release year 2009
link http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
place Definitioner, s. 8; Ordförklaringar, s. 97–101
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Workplace design. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on workplace design and general recommendations on the implementation of the provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0902.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 64
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket