Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med över- eller undertryck
shorter title Provning med över- eller undertryck
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2006:8
release year 2006
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_08.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Testing at Over or Under Pressure, Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Testing at Over or Under Pressure, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0608.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket