Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Användning av arbetsutrustning
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2006:4
release year 2006
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_04.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Use of work equipment. Provisions issued by the Swedish Work Environment Authority The Work Environment Authority’s Statute Book Use of work equipment” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0606.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket