Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:1
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_01.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Microbiological Work Environment Risks – Infection, Toxigenic Effect, Hypersensitivity. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Microbiological Work Environment Risks, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0501.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket