Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna
shorter title Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:2
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_02.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Manufacture of certain Vessels, Piping and Installations. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Manufacture of certain Vessels, Piping and Installations, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0502.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket