Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Syntetiska oorganiska fibrer
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2004:1
release year 2004
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2004_01.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Synthetic Inorganic Fibres. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Synthetic Inorganic Fibres, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0401.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket