Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Användning av trycksatta anordningar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2002:1
release year 2002
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2002_01.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Use of pressure retaining devices. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on the Use of Pressure Retaining Devices together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0201.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 34
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket