Details for a source

Sources > Source
title Anestesigaser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Anestesigaser
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2001:7
release year 2001
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_07.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: “Anaesthetic Gases. Provisons of the Swedish Work Environment Authority on Anaesthetic Gases, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0107.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket