Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Mikroorganismer: Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2000:5
release year 2000
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_05.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Contained Use of
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket