Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Kemiska arbetsmiljörisker
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2000:4
release year 2000
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_04.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Chemical Hazards in the Working Environment. Provisions of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health on Chemical Hazards in the Working Environment, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0004.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket