Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Användning av motorkedjesågar och röjsågar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2000:2
release year 2000
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_02.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning:
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket