Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Första hjälpen och krisstöd
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1999:7
release year 1999
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1999_07.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”First aid and crisis support. The Swedish Work Environment Authority´s provisions on first aid and crisis support, and general recommendations for applying the provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9907.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket