Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Byggnads- och anläggningsarbete
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1999:3
release year 1999
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1999_03.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Building and Civil Engineering Work. Safety and Health on Building and Civil Engineering Work, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9903.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket