Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Laboratoriearbete med kemikalier
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1997:10
release year 1997
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1997_10.pdf
place Ordlista, s. 24
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Laboratory Work with Chemicals. Provisions of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health on Laboratory Work with Chemicals, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9710.pdf)
posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket