Details for a source

Sources > Source
title Se medborgarna – för bättre offentlig service
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2009:92
release year 2009
link http://www.regeringen.se/contentassets/7a666a984db440f6a41fdf94ba451b5a/se-medborgarna---for-battre-offentlig-service-sou-200992
place Begreppsförklaringar, s. 36–40
posted/latest change 2010-12-16
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Finansdepartementet. Utveckling av lokal service i samverkan