Details for a source

Sources > Source
title Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa
shorter title Ungdomar, stress och psykisk ohälsa
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2006:77
release year 2006
link http://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
place Ordlista, s. 307–308
posted/latest change 2010-12-16
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (U 2005:03)