Details for a source

Sources > Source
title EU:s Viseringskodex
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2009:77
release year 2009
link http://www.regeringen.se/contentassets/4d5af835a7ce4a7c977c1a37095b452b/eus-viseringskodex-sou-200977
place Definitioner, s. 104–105
posted/latest change 2010-12-16
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Justitiedepartementet. Viseringsutredningen