Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: inversion
explanation:

Inversion kan liknas vid en omvänd temperaturskiktning där varmare luft ligger som ett lock över ett kallare luftlager. Den kalla luften kan därför ej stiga vertikalt. Det sker mycket lite omblandning av luften och höga föroreningskoncentrationer kan därför uppnås.

 
source: MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Ordlista, Appendix A, s. 113-117
Comments on this entry?
New search  

ID=84486