Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: inversion
definition:

skikt i atmosfären där temperaturen ökar uppåt

note:

Normalt avtar temperaturen med höjden inom troposfären. Inversioner förekommer dels inom luftskikt vid marken, markinversioner, dels inom högre liggande luftskikt, höjdinversioner. Markinversioner bildas främst under klara nätter då markytan avkyls genom värmeutstrålning till rymden. Den kalla markytan kyler då av det lägsta luftskiktet, vilket blir kallare än högre liggande luft.

 
source: Räddningsverket, Cecilia Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red.): Ordlista | 2006, s. 154–159
Comments on this entry?
New search  

ID=83888