Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): avig maska
definition:

stickad maska som går genom den föregående maskan i riktning från betraktaren

note:

Benämningen kan betraktas som en sammandragning av 'avigsidan av maskan'. Om en maska kallas rät eller avig beror således på från vilket håll den betraktas.

see also:

rät maska

english term: reverse stitch
german terms: linke Masche (fem) 
Linksmasche (fem) 
french term: maille d'envers (fem) 
danish term: vrangmaske
norwegian term: vrang maske
finnish term: nurja silmukka
 
source: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
illustrationer: View image    View image
Comments on this entry?
New search  

ID=53365