Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): rät maska
definition:

stickad maska som går genom den föregående maskan i riktning mot betraktaren

note:

Benämningen kan betraktas som en sammandragning av ”rätsidan av maskan”.

Om en maska kallas rät eller avig beror således på från vilket håll den betraktas.

see also:

avig maska

english term: face stitch
german terms: rechte Masche (fem) 
Rechtsmasche (fem) 
french term: maille d'endroit
danish term: retmaske
norwegian term: rett maske
finnish term: oikea silmukka
 
source: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
illustrationer: View image    View image
Comments on this entry?
New search  

ID=52950