Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: klarspråksarbete
definition:

systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk

see also:

klarspråk

 
source: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete | 2013
Comments on this entry?
New search  

ID=219485