Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: allotropi
definition:

egenskapen hos vissa ämnen att uppträda i mer än en form beroende på skillnader i atomernas eller molekylernas placering i kristallgittret, t.ex. järnets uppträdande som alfa- och gammajärn

see also:

alfajärn, gammajärn

english term: allotropy
german terms: Allotropie
Isomerismus
 
source: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969
Comments on this entry?
New search  

ID=211670