Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: alfajärn
α-järn
explanation:

Rent järn med kubisk rymdcentrerad kristallform. Stabilt upp till 910°C.

english term: alpha iron
german term: Alphaeisen
 
source: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969
Comments on this entry?
New search  

ID=211637