Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): tetragonalt gitter
beteckning/formel: tetr
definition:

atomanordning e.d. som kännetecknas av tre mot varandra vinkelräta riktningar varav två är likvärda

see also:

ytcentrerat kubiskt gitter, ortorombiskt gitter, rymdcentrerat kubiskt gitter

english term: tetragonal lattice
definition:

arrangement of atoms etc. defined by three mutually orthogonal axes of which two are equal

german term: tetragonales Gitter (neuter (gender)) 
french term: réseau quaternaire (masc) 
spanish term: estructura tetragonal
danish term: tetragonalt gitter
russian term: тетрагональная решетка
japanese term: seihō kōsi
 
source: Terminologicentrum TNC: Värmebehandlingsordlista | 1974
Comments on this entry?
New search  

ID=129569