Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): cementit -en
definition:

järnkarbid kännetecknad av ortorombiskt gitter och en sammansättning som svarar mot beteckningen Fe₃C

note:

Lydelsen av termen cementit går tillbaka på den pulverformiga, om murbruk påminnande massa vari metallföremål inpackades som ett led i det förfarande som tidigare gick under namnet cementering.

see also:

järnkarbid, ortorombiskt gitter, diffusion, cementering

english term: cementite
definition:

iron carbide characterized by an orthorhombic lattice and a composition that corresponds to the designation Fe₃C

note:

The term cementite originates from the pulverized mortar-like mass in which metal objects were compacted as part of the process that previously bore the name of cementation.

german term: Zementit (masc) 
french term: cémentite (fem) 
spanish term: cementita
danish term: cementit
russian term: цементит
japanese term: sementaito
 
source: Terminologicentrum TNC: Värmebehandlingsordlista | 1974
Comments on this entry?
New search  

ID=129507