Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): diffusion
definition:

vandring av ett ämnes atomer eller molekyler i ett annat ämnes, vanligen från plats med hög koncentration till plats med låg koncentration

note:

Diffusion av ett ämne in i ytskiktet hos ett metallföremål, speciellt av kol i ytskiktet hos stål, kallades tidigare cementering. Det har ansetts obefogat att gynna denna term i föreliggande ordlista.

see also:

uppkolning, sätthärdning, cementit

english term: diffusion
definition:

migration of the atoms or molecules of one substance in an other substance, usually from an area of high concentration to an area of low concentration

note:

Diffusion of a substance into the outer layer of a metal object, especially of carbon in the surface of steel, was previously known as cementation. The furtherance of this term has been judged unwarranted in the present glossary.

german term: Diffusion (fem) 
french term: diffusion (fem) 
spanish term: difusión
danish term: diffusion
russian term: диффузия
japanese term: kakusan
 
source: Terminologicentrum TNC: Värmebehandlingsordlista | 1974
Comments on this entry?
New search  

ID=129502