Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): nitrering
swedish term (deprecated): nitrerhärdning
definition:

höjning av kvävehalt; inom värmebehandlingstekniken vanligen indiffusion av kväve i yta som led i ythärdning

note:

Det kväveavgivande medlet är vid gasnitrering i regel ammoniakgas. Nitrering sker under varmhållning vid en temperatur som för stål vanligen är 500–600 ℃, dvs. lägre än vad som är fallet vid uppkolning.

english term: nitriding
definition:

raising of the nitrogen content; in heat-treating practice usually the diffusion of nitrogen into the surface as part of surface hardening

note:

The nitrogen-releasing agent in gas nitriding is usually ammonia gas. With steel, nitriding occurs during holding at a temperature of 500–600 ℃, i.e. lower than for carburizing.

german term: Nitrieren (neuter (gender)) 
french term: nitruration (fem) 
spanish term: nitruración
danish term: nitrering
russian term: азотирование
japanese term: tikka
 
source: Terminologicentrum TNC: Värmebehandlingsordlista | 1974
Comments on this entry?
New search  

ID=129409