Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: brytning
ombrytning
definition:

planering av satt text och bilder till färdiga sidor, antingen montage på film eller papper, eller digitalt på en bildskärm

 
source: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
Comments on this entry?
New search  

ID=118620