Details for a source

Sources > Source
title Basdata om biogas 2006
release year 2006
link http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogas.ashx
place Begrepp och enheter, s. 18
secretariat comment Engelska termerna och definitionerna hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogasEng.ashx
posted/latest change 2010-11-03
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation Energigas Sverige