Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2004:17
release year 2004
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2004/FFFS0417.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansinspektionen