Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2007:8
release year 2007
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2007/FFFS0708.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Finansinspektionen