Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skuldtäckning i svenska försäkringsbolag och tjänstepensionskassor
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2008:7
release year 2008
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2008/fs0807.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Finansinspektionen