Details for a source

Sources > Source
title Vita certifikat. Erfarenheter från några europeiska länder och en behovsanalys för Sverige utifrån de klimat- och energipolitiska målen för år 2020
shorter title Vita certifikat
document number ER 2010:34
release year 2010
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2492
place Definitioner och förkortningar, s. 21
posted/latest change 2010-10-26
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Energimyndigheten