Details for a source

Sources > Source
title Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:68
release year 2000
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/30/c56d1fa7.pdf
place Nätbegrepp, bilaga 3, s. 93–95
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från Bredbandsutredningen
writer Peter Dahlström, Bredbandsutredningen