Details for a source

Sources > Source
title Ren luft på väg
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:35
release year 2000
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/47/8a9457cb.pdf
place Fackordlista, s. 23
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från Emissionsforskningsutredningen