Details for a source

Sources > Source
title Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
shorter title Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2010:630
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:630
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-09-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet