Details for a source

Sources > Source
title Riktlinjer för villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för anordnande av roulett, tärnings- och kortspel
document number Diarienummer: 945/2007
release year 2008
link http://www.lotteriinsp.se/upload/laddahem/Regelverk/Riktlinjer%20%20restaurangkasino.pdf
place s. 4
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen