Details for a source

Sources > Source
title Statlig skog och skyddad mark
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2002:40
release year 2002
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/25/0bfe11a3.pdf
place Ordförklaringar, s. 251–255
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 28
 
publisher
organisation Näringsdepartementet, Betänkande från Statsskogsutredningen