Details for a source

Sources > Source
title Ledande forskning – för säkerhets skull
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:110
release year 1999
link http://www.regeringen.se/contentassets/1889d947e05e46fd951e08d4695d4ce7/ledande-forskning---for-sakerhets-skull-sou-1999110
place Vissa definitioner, s. 23–25, 95–96
background Begreppet forskning, särskilt forskning för totalförsvarsändamål, och vissa avledningar därav är centrala i denna utredning. Försvarsforskningsutredningen ansluter i det följande i allt väsentligt till de definitioner som kommittén Forskning 2000 har använt i betänkandet (1998:128) Forskningspolitik.
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet. Betänkande av Försvarsforskningsutredningen