Details for a source

Sources > Source
title En översyn av jämställdhetslagen
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:91
release year 1999
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/78/1b9d5e88.pdf
place Begreppsdefinitioner, s. 43
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen